VZP Green Motol.jpg

Zdravotní pojištění v České Republice

VZP offers private health insurance on a pre-paid basis to those Not Eligible for VZP public insurance.

Kritéria pro vstup do veřejného pojištění

Eligibility Criteria for Health Insurance

VZP ČR Veřejné zdravotní pojištění
     Cizinci s trvalým pobytem v Česku na pracovní povolení, NE však jejich rodinní příslušníci

VZP Soukromé zdravotní pojištění
Rodinní příslušníci zahraničního pracovníka, studenti, učitelé, podnikatelé

VZP Public Health Insurance
Citizens or Permanent Residents of Czechia or participating EU member states

VZP ČR Veřejné zdravotní pojištění
Občané nebo obyvatelé s trvalým pobytem na území ČR nebo zúčastněné členské země EU

UHC Private Health Insurance accepted at The National Polyclinic, Canadian and American Medical Centers - in Europe, and Asia

Choose your plan by clicking the ID Card for more information

How May VZP Help You Today?
Apply.png
  • Facebook Social Icon
  • google
  • Vkontakte
HH round logo.png

VZP ČR, Public Health Insurance 
Code for Hospital and Clinics #111

Email:  info@vzp.cz
Phone: +420 952 222 222

Pojišťovna VZP, a.s. soukromé zdravotní pojištění Kód zdravotní pojišťovny 333

Email:  info@vzpforforeigners.cz
Phone: +420  222 254 442
U.S. Telefon   +1. 616-855-7670

Pojišťovna VZP, a.s. soukromé zdravotní pojištění Kód zdravotní pojišťovny 333

Email:  info@vzpforforeigners.cz
Phone: +420  222 254 442
U.S. Telefon   +1. 616-855-7670

vzp for foreigners white@3x.png

VZP ČR veřejné zdravotní pojištění 
Kód zdravotní pojišťovny 111

Email:  info@vzp.cz
Telefon: +420 952 222 222