top of page
ze srdce PVZP charity

PVZP Nadační fond - ESG

Nadační fond Ze srdce PVZP jako zastřešení CSR aktivit PVZP

PVZP se jako instituce věnuje společensky odpovědným aktivitám dlouhodobě. Razí myšlenku, že je potřeba do společnosti vracet důvěru, kterou do Pojišťovny vkládají její klienti.
Odpovědný přístup každého jednotlivce k sobě samému, ke společnosti, životnímu prostředí a poctivému podnikání je stabilním pilířem pro zachování a rozvoj kultury, sportu, prohlubování vzdělávání, zdravého životního stylu a úcty k vlastní zemi, aby zůstala dobrým domovem pro další generace.

Odpovědný přístup se neobejde bez pomoci nemocným, znevýhodněným, opuštěným, nešťastným či jakkoliv strádajícím osobám. Pro tuto pomoc byl založen Nadační fond Ze srdce PVZP. Zaměstnanci Pojišťovny plně na bázi dobrovolnosti prohlubují v rámci fondu aktivity, které byly započaty společensky odpovědnou iniciativou Oživíme Česko, vzniklou na začátku covidové pandemie jako pomoc české ekonomice prostřednictvím podpory českých podnikatelů, firem, kultury a sportu.

Jak sám název říká, Ze srdce PVZP aktivně přímo ve svém sídle provozuje cvičení pro seniory, předškolní děti, ale i dospěláky. V multifunkčním Sále Lazarská, který byl vybudován spolkem Domácnost, založeným na počest stoletého výročí od narození Magdaleny Dobromily Rettigové, se konají kulturní a vzdělávací programy pro seniory ve formě koncertů, přednášek, setkání s významnými osobnostmi. Všechny tyto aktivity mají za cíl přinášet lidem radost, dobrou náladu, dělat je šťastnějšími, a tím přispívat k jejich vlastní odpovědnosti.

Velkou péči věnujeme mezigeneračnímu dialogu formou kreativních projektů zaměřených na seniory, děti a mládež, ve vzájemné vazbě mezi sebou, kde se k životním příběhům a postojům seniorů mohou děti vyjádřit svým osobitým způsobem. Pochopení, vzájemný respekt a úctu vnímáme jako nezbytnou součást každého lidského života.

Kromě kultury a podpory vzdělávání se Ze srdce věnuje sportu. Jedním z nejvýznamnějších projektů, na nichž nadační fond Ze srdce PVZP participuje, jsou charitativní běhy PVZP FénixRun, které PVZP přímo organizuje. Série běhů PVZP FénixRun se v roce 2022 spojila s běžeckým seriálem Běhej lesy. Výtěžek ze startovného a dobrovolných příspěvků je plně přerozdělen mezi devítku neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují handicapovaným, společensky znevýhodněným lidem, lidem po vážných úrazech nebo předčasně narozeným dětem. Původně byly běhy PVZP FénixRun kvůli covidu pouze virtuální, ale PVZP chtěla myšlenku pomoci sportem dostat do reálného prostředí, oslovit co nejvíce lidí a pomoci tak co nejvyšším finančním příspěvkem. Prostřednictvím běhů tak vytvořila ideální kombinaci sportu a charity. V roce 2021 se díky virtuálním charitativním běhům PVZP FénixRun podařilo vybrat na pomoc potřebným téměř 800 000 korun.

Společenskou odpovědnost v oblasti poctivého podnikání naplňuje PVZP vysoce kvalitativním standardem nabízených produktů s důrazem na perfektní servis, osobní přístup a péči o klienty. Prohlubování této společenské odpovědnosti formou kvality a poctivé práce v rámci podpory podnikání a podnikatelů v Česku je zajišťováno dalšími společenskými akcemi pro širokou veřejnost Dny s Amosem, kde skrze sportovní a kulturní vyžití s vysokou erudicí komunikujeme všem generacím potřebu kvalitních českých podnikatelů a jejich podporu, bez nichž nelze rozvíjet obecně prospěšné aktivity, zvyšovat kvalitu a úroveň kultury, sportu, vzdělání a pečovat tak o naši zemi, ze které pocházíme, kde jsme se narodili a kde máme kořeny.

Transparentní účet NF Ze srdce PVZP: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3590230247

bottom of page