top of page
forms_and_links.jpg

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti VZPforForeigners Komplexní zdravotní pojištění věříme v ochranu důvěry a bezpečnosti informací, které o jednotlivcích shromažďujeme. Tyto zásady popisují, jak některé společnosti v naší skupině využívají informace, které o vás obdržíme, pokud se stanete zákazníky VZPforForeigners české zdravotní pojišťovny nebo jen požádáte o některý z našich produktů, služeb nebo se u nás zaregistrujete.

Pokud navštívíte naše webové stránky pro informace týkající se našich produktů a služeb nebo za účelem nákupu některého z našich produktů a služeb, níže uvedený seznam poskytuje další informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace, které nám poskytujete online.

 
Jak se o vás učíme

To, co o vás víme, získáváme většinou od vás, když žádáte o některý z našich produktů nebo služeb. Možná však budeme muset o vás zjistit více z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o vás víme, je správné a úplné. Mezi tyto zdroje mohou patřit vaši dospělí příbuzní, zaměstnavatelé, poskytovatelé zdravotní péče, agentury poskytující úvěrové reference, další pojistitelé a další poskytovatelé finančních služeb, zpravodajské agentury pro spotřebitele a agentury pro boj proti podvodům. Některé z našich zdrojů nám mohou poskytovat zprávy týkající se vás.

 

Jak chráníme to, co o vás víme

Bezpečnost a důvěrnost vašich informací je pro nás nesmírně důležitá. Proto zavádíme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a nesprávným použitím. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni, aby se postarali o nakládání s vašimi informacemi. Mohou o vás získat informace pouze v případě, že k tomu existuje dobrý důvod. Podnikáme také kroky k zabezpečení našich počítačových databází a k ochraně informací, které o vás máme.

 

Jak zacházíme s osobními údaji při obchodním prodeji

Bezpečnost a důvěrnost vašich informací je pro nás nesmírně důležitá. Proto zavádíme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a nesprávným použitím. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni, aby se postarali o nakládání s vašimi informacemi. Mohou o vás získat informace pouze v případě, že k tomu existuje dobrý důvod. Podnikáme také kroky k zabezpečení našich počítačových databází a k ochraně informací, které o vás máme.

Jak používáme a zveřejňujeme, co o vás víme

Informace, které o vás máme, používáme k tomu, abychom vám lépe pomohli s vašimi potřebami při sjednání pojištění. Vaše údaje můžeme používat a sdílet s jinými společnostmi ve PVZP pro zdravotní pojištění cizinců, které nám pomáhají při:

Pomáhání vyhodnocení vaši žádosti o PVZP pro zdravotní pojištění cizinců.

Pomáhání vyřízení reklamací a dalších transakcí

Potvrzení nebo opravě, to co o vás víme

Pomáhání předcházet podvodům, praní špinavých peněz, terorismu a dalším trestných činům ověřením, co o vás víme

Provázením výzkumu

Pomáháním dodržovat zákony například sdílením vašich informací s policií nebo úřady, abychom zabránili podvodům

 


Audit našeho podnikání

Pro tyto účely můžeme vaše údaje sdílet s dalšími třetími stranami. Například pro zpracování žádosti nebo jakéhokoli nároku můžeme vaše údaje sdílet s agenturami pro úvěrové reference, policií, spotřebitelskými agenturami a agenturami pro boj proti podvodům. To může zahrnovat další pojistitele a poskytovatele finančních služeb za účelem předcházení a odhalování podvodných nároků.

 
Když sdílíme vaše osobní údaje s ostatními, kteří pro nás poskytují obchodní služby, jsou povinni podniknout příslušné kroky k ochraně těchto informací a mohou tyto informace používat pouze pro účely poskytování těchto služeb.

Mezi další důvody, proč můžeme sdílet to, co o vás víme, patří:


Sdílení informací s vaším poradcem pro finanční služby

Sdílení informací s jinými poskytovateli finančních služeb, kde poskytujeme nebo spravujeme produkty a služby s pečlivě vybranými podniky. Například kde distribuujeme produkty nebo služby jiného podniku nebo kde se přepojišťujeme

Dělat to, co od nás vyžaduje soud nebo vládní agentura; například vyhovění příkazu k domovní prohlídce nebo soudnímu příkazu nebo jednání tak, jak to vyžadují nebo dovolují platné zákony nebo předpisy>

Poskytování informací vládě, aby mohla rozhodnout, zda můžete získat dávky, které bude muset zaplatit

 


Použití vašich osobních údajů pro marketingové účely

Můžeme použít nebo sdílet vaše informace v rámci lepšího poskytnutí našich služeb a produktů a služeb pečlivě vybraných společností. Můžeme vaše informace sdílet s pečlivě vybranými společnostmi pro nabdídku svých produktů a služeb.

 
Vaše údaje budeme sdílet pouze v rámci skupiny zdravotního pojištění PVZP pro cizince a s pečlivě vybranými společnostmi, které vám budou nabízet produkty a služby.

 
Jak můžete vidět a opravit své informace?

Obecně vám umožníme vidět informace, které o vás uchováváme, pokud nás o to písemně požádáte. Za tuto službu můžeme účtovat malý poplatek. Z důvodu právní ochrany vám možná nebudeme moci ukázat nic, co jsme se dozvěděli v souvislosti s reklamací nebo soudním řízením. Pokud nám řeknete, že informace, které o vás máme, jsou nesprávné, zkontrolujeme a se souhlasem, opravíme naše záznamy. Pokud najdeme rozpory s vašimi informacemi, dáme vám vědět. Pokud si přejete, můžete nám písemně sdělit, že se domníváte, že naše záznamy jsou stále nesprávné, a vaše prohlášení zahrneme, až vaše údaje poskytneme komukoli mimo VZP pro zdravotní pojištění cizinců. Pro více informací nás prosím kontaktujte

 
Jak se dozvíte, zda změníme tyto Zásady ochrany osobních údajů zákazníka?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů zákazníka můžeme kdykoli upravit. Pokud provedeme jakoukoli podstatnou změnu ve způsobu, jakým shromažďujeme vaše osobní údaje nebo jak je používáme či sdílíme, viditelně zveřejníme oznámení o změnách na webových stránkách, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů zákazníka. Jakékoli podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů zákazníka vstoupí v platnost 10 dní po našem zveřejnění oznámení o změnách na webových stránkách, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů zákazníka.

Zásady ochrany osobních údajů online

Společnosti ve VZPforForeigners uznáváme důležitost ochrany všech informací, které se nám jako náš online návštěvník můžete rozhodnout poskytnout. Abychom tento závazek podpořili, přijali jsme tyto zásady ochrany osobních údajů online, abychom vám řekli, jak některé společnosti v naší skupině shromažďují, používají a sdílejí informace, které nám poskytujete online.

 

Kromě těchto Zásad ochrany osobních údajů online máme také další obecnější zásady ochrany osobních údajů, které se na vás jako na zákazníka VZPforForeigners mohou vztahovat - pokud nás kontaktujete pro další informace nebo pokud žádáte o některý z našich produktů nebo služeb.

 

Jaké informace pokrývají tyto zásady ochrany osobních údajů online?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů online se vztahují pouze na osobní údaje shromážděné na webových stránkách s odkazem na tyto Zásady ochrany osobních údajů online a nevztahují se na údaje shromažďované VZPforForeigners jakýmikoli jinými prostředky. Zabývá se tím, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje odeslané a shromážděné online.

 
Tato pravidla se vztahují pouze na webové stránky provozované VZPforForeigners. Nevztahuje se na žádné jiné webové stránky provozované jinými společnostmi nebo organizacemi se kterými jsou webové stránky VZPforForeigners propojeny. VZPforForeigners proto nenese odpovědnost za obsah nebo aktivity poskytované na těchto webových stránkách.


Jaké typy osobních údajů shromažďujeme o našich online návštěvnících?

 

Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují. Obecně nepožadujeme, abyste nám poskytli osobní údaje pro přístup k veřejným oblastem našeho webu. Některé zabezpečené webové oblasti však umožňují nebo vyžadují, abyste poskytli osobní údaje online, když používáte konkrétní funkce na našem webu. Například od vás shromažďujeme osobní údaje, když:


Požádáte nebo získáte produkt nebo službu od VZPforForeigners

Zaregistrujete se pro přístup k informacím o svém finančním účtu

Požádáte, aby vás kontaktoval zástupce zdravotní pojišťovny VZPforForeigners

Požádáte o informace o našich produktech nebo službách

Zúčastníte se jakékoli akce nebo průzkumu zdravotního pojištění VZPforForeigners

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

Jméno a příjmení

Číslo pojistné smlouvy

Finanční informace

Číslo veřejného pojištění

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Poštovní adresa

Kromě toho můžeme také shromažďovat další typy informací, jako je váš věk nebo datum narození, pohlaví, povolání a koníčky.

 

Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, které o vás obdržíme, pokud se stanete zákazníkem VZPforForeigners, nebo požádáte o některý z našich produktů nebo služeb, nebo se u nás zaregistrujete - klikněte zde a zobrazí se naše zásady ochrany osobních údajů zákazníků.

 

Shromažďujeme osobní údaje od dětí?

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 18 let.


Jaký druh bezpečnostních opatření máme k ochraně vašich osobních údajů?


Bezpečnost a důvěrnost vašich informací je pro nás nesmírně důležitá. Proto máme zavedena technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a nesprávným použitím. Například oblasti našich webových stránek, které umožňují nebo vyžadují, abyste poskytli osobní údaje online, používají k ochraně těchto informací šifrování. Také pravidelně kontrolujeme naše bezpečnostní postupy, abychom zvážili vhodné nové technologie a aktualizované metody.

 
Jak jsou vaše osobní údaje používány a sdíleny?

Vaše osobní údaje můžeme používat a sdílet s jinými společnostmi v rámci rodiny VZPforForeigners a třetí stranou, kterými jsou dodavatelé pro VZPforForeigners, abychom:

Ověřili vaši identitu

Poskytnuli vám online plánovací nástroje

Zpracovali žádost o naše produkty nebo služby a spravovali informace o svém účtu

Odpověděli na vaše požadavky a poskytli informace o produktu nebo službě

Zasílali zákaznické zpravodaje a aktualizace

 

vám poskytli další informace, které by vás mohly zajímat, včetně marketingových informací o jiných produktech a službách

Pro jiné obchodní účely, jako je vývoj produktů a správa webových stránek

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze s třetími stranami, které jsou dodavateli VZPforForeigners. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s žádnými dalšími třetími stranami pro jejich vlastní účely přímého marketingu. Pokud se přihlásíte k odběru newsletterů nebo jiných e-mailových zpráv od nás, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení ve spodní části zprávy. Můžete se také rozhodnout odhlásit se z přijímání marketingových materiálů od nás tak, že nás kontaktujete pomocí údajů níže v části nazvané „Získání dalších informací od nás“.

 

Jak získat více informací o tom, jak používáme osobní údaje, které o vás obdržíme, pokud se stanete zákazníky VZPforForeigners - vyžádejte si od nás další informace nebo zažádejte o některý z našich produktů nebo služeb, klikněte zde a zobrazte naše zásady ochrany osobních údajů zákazníků.

 

Jaké druhy bezpečnostních opatření přijímáme k ochraně vašich osobních údajů?

 

Bezpečnost a důvěrnost vašich informací je pro nás nesmírně důležitá. Proto zavádíme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a nesprávným použitím. Například oblasti našich webových stránek, které umožňují nebo vyžadují, abyste poskytli osobní údaje online, používají k ochraně těchto informací šifrování. Také pravidelně kontrolujeme naše bezpečnostní postupy, abychom zvážili vhodné nové technologie a aktualizované metody. Ale navzdory našemu přiměřenému úsilí není žádné bezpečnostní opatření nikdy dokonalé nebo neproniknutelné.

Jak zacházíme s osobními údaji při obchodním prodeji?
 
Čas od času můžeme prodat jeden nebo více našich podniků nebo produktů a služeb jinému poskytovateli a vaše osobní údaje mohou být převedeny jako součást nákupu nebo prodeje. Pokud prodáme firmu nebo některý z našich produktů a služeb jinému poskytovateli, vaše informace mohou být sdíleny s potenciálním nebo novým poskytovatelem. Každý nový poskytovatel bude nadále používat vaše údaje pro stejné účely, pokud nebudete informováni jinak. Tento odstavec se použije i v případě, že jsme prodáni v rámci insolvenčního řízení.

 

S jakými dalšími stranami budeme sdílet vaše osobní údaje a proč?

Můžeme zveřejnit jakékoli informace, jak je povoleno nebo vyžadováno zákonem, pokud se v dobré víře domníváme, že je to nezbytné pro bezpečnostní účely, požadované pro právní hlášení nebo pro ochranu našich zákonných práv nebo pro vymáhání našich Podmínek použití našich webových stránek nebo jakýchkoli pravidel hospodářské soutěže. Můžeme také sdělit informace o vás našim auditorům, regulačním orgánům, právním poradcům nebo reagovat na soudní příkaz.

S jakými dalšími stranami budeme sdílet vaše osobní údaje a proč?

Obecně vám umožníme vidět informace, které o vás uchováváme, pokud nás o to písemně požádáte. Za tuto službu můžeme účtovat malý poplatek. Z důvodu právní ochrany vám možná nebudeme moci ukázat nic, co jsme se dozvěděli v souvislosti s reklamací nebo soudním řízením. Pokud nám řeknete, že informace, které o vás máme, jsou nesprávné, zkontrolujeme je a pokud s vámi souhlasíme, opravíme naše záznamy. Pokud se informace neshodují, dáme vám vědět. Pokud si přejete, můžete nám písemně sdělit, že se domníváte, že naše záznamy jsou stále nesprávné, a vaše prohlášení zahrneme, až vaše údaje poskytneme komukoli mimo VZPforForeigners. Můžete nás kontaktovat pomocí údajů níže v sekce s názvem „Získání dalších informací od nás“.

Jak se dozvíte, zda změníme tyto zásady ochrany osobních údajů online?

Tyto zásady ochrany osobních údajů online můžeme kdykoli upravit. Pokud provedeme jakoukoli podstatnou změnu ve způsobu, jakým shromažďujeme vaše osobní údaje online nebo jak je používáme či sdílíme, viditelně zveřejníme oznámení o změnách na webových stránkách, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů online. Jakékoli podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů online nabudou účinnosti 10 dní po našem zveřejnění oznámení o změnách na webových stránkách, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů online.

Webové stránky a obsah třetích stran
Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a obsah třetích stran. Tyto zásady se vztahují pouze na Stránky a na VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited shromažďování a používání vašich údajů. Propojené webové stránky a obsah třetích stran a shromažďování a používání vašich informací třetími stranami se řídí podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran a webových stránek. Doporučujeme vám, abyste se nezávisle informovali o postupech ochrany osobních údajů těchto třetích stran a webových stránek.

 

Kromě toho VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited nepodporuje, nenese odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku nebo prohlášení ohledně kvality nebo přesnosti obsahu třetích stran nebo kvality nebo přesnosti poskytovaných informací, zboží nebo služeb nabízených na webových stránkách třetích stran.


Duševní vlastnictví
VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited vlastní veškerá práva, titul a podíl na Stránkách a jejich vlastnickém obsahu, včetně všech práv duševního vlastnictví k nim. Všechna práva, která Vám zde nejsou výslovně udělena, jsou výslovně vyhrazena VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited.

 
Úpravy nebo používání vlastnického obsahu VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited pro jakýkoli jiný účel, než jak je výslovně povoleno v tomto dokumentu nebo na Stránkách, je přísně zakázáno. Žádné právo, nárok nebo podíl na takovém obsahu se na vás nepřevádí v důsledku přístupu k němu prostřednictvím webu. Pokud není uvedeno jinak, nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, odkazovat na jiné webové stránky nebo vkládat do nich rámce, používat na jakékoli jiné webové stránce, převádět nebo prodávat jakýkoli proprietární obsah získaný z stránky, bez písemného souhlasu VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited. Výše uvedený zákaz výslovně zahrnuje, ale není omezen na, praktiky „screen scraping“ a „data mining“.

Shromažďování a používání osobních údajů
Když používáte Stránku, můžeme použít technologii k automatickému shromažďování neosobních údajů, včetně: Data a časů, kdy jste navštívili Stránku nebo se přihlásili ke svému účtu. Stránky, které jste navštívili na webu, a obsah, který jste navštívili nebo si prohlíželi. Jakákoli vyhledávání, která jste provedli na webu.

V souvislosti s takovými automaticky shromažďovanými neosobními údaji můžeme používat analytické nástroje, abychom lépe porozuměli tomu, kdo používá stránky a jak je používají, a abychom mohli stránky spravovat a zlepšovat.


Výjimky
VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited může zveřejnit informace shromážděné prostřednictvím Stránek, včetně Osobních údajů: (a) pokud to vyžaduje zákon; (b) pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné k dodržení místních, státních nebo federálních zákonů nebo k reakci na soudní příkaz, soudní nebo jiné vládní předvolání nebo příkaz; nebo c) v případě konkurzního řízení.

Bezpečnost
VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited podniká přiměřené kroky k ochraně Osobních údajů před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zveřejněním, zneužitím nebo zpracováním nebo před změnou, zničením nebo ztrátou. Kromě toho jsou určité oblasti Stránek, například tam, kde jsou poskytovány informace o kreditní kartě nebo jiné platební údaje, navrženy tak, aby shromažďovaly a přenášely osobní údaje bezpečně. Protože však žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá ani neprostupná, nemůžeme zaručit bezpečnost žádných informací, které nám předáte.

 

Použití Stránek je omezeno na VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited a její oprávněné uživatele. Neoprávněný přístup nebo používání stránek, včetně, bez omezení, neoprávněného vstupu na stránky, zneužití hesel nebo zneužití jakéhokoli obsahu na stránkách, je přísně zakázáno.

Zřeknutí se záruk

Vezměte prosím na vědomí, že s používáním otevřených sítí, jako je internet, jsou spojena bezpečnostní a další rizika. Přístupem na stránky a jejich obsahem a jejich používáním výslovně taková rizika přebíráte. Přestože má VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited v úmyslu, aby obsah nacházející se na Stránkách nebo na Stránkách byl přesný a spolehlivý, mohou se vyskytnout chyby a nepřesnosti. Kromě toho může VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited kdykoli provádět změny, úpravy, doplnění, mazání a vylepšení obsahu poskytovaného na Stránkách. VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited tedy nemůže a nezaručuje:
 

Bezpečnost, spolehlivost, přesnost, včasnost, užitečnost, přiměřenost, úplnost nebo vhodnost obsahu na Stránkách nebo;
 

osvobození od lidských a strojových chyb, opomenutí, zpoždění, přerušení nebo ztrát, včetně ztráty dat;
 

že stránka a její obsah nejsou napadeny viry nebo jiným kódem, který může poškodit váš počítač nebo systém;

že přístup na stránky bude nepřerušovaný nebo bezchybný; nebo

že vady nebo nepřesnosti budou opraveny do určitého času.

 

STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ ŽÁDNÝCH PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NÁROKU NA VEŘEJNÉ NÁROKY A PARTONFINEUL ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚH JEDNÁNÍ NEBO VÝKONU. PŘEBÍRÁTE CELKOVOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA SVŮJ PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A JEJICH OBSAHU.

 

VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited ani její představitelé, ředitelé, zástupci, zaměstnanci, sponzoři nebo partneři za žádných okolností nenesou odpovědnost ani neručí za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, exemplární, trestní nebo jiné škody, ať už se sídlem v smlouvy, deliktu nebo jiného, ​​vyplývajícího nebo jakkoli souvisejícího s vaším přístupem nebo používáním Stránek nebo jejich obsahu, i když byla VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited upozorněna na možnost vzniku takových škod. Vaší jedinou nápravou v případě nespokojenosti se stránkou a/nebo jejím obsahem je přestat používat stránku a/nebo obsah.

Soukromí dětí
Zvláště důležitá je ochrana soukromí malých dětí. Z tohoto důvodu vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme informace od osob mladších 13 let a žádná část našich stránek není strukturována tak, aby přitahovala osoby mladší 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, nepoužívejte ani nepřistupujte k Stránky kdykoli nebo jakýmkoli způsobem. Pokud zjistíme, že Osobní údaje osob mladších 13 let byly shromažďovány na Stránkách bez ověřeného souhlasu rodičů, podnikneme příslušné kroky k odstranění těchto informací.

Kontaktní informace
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se toho, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno podle těchto Zásad nebo ohledně implementace zásad těchto Zásad, doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Datum účinnosti: 13.2.2023 1. Úvod Vítejte na stránkách VZPforForeigners.cz Hamilton Hudson s.r.o. (dále jen "my", "nás" nebo "naše") provozuje webové stránky vzpforforeigners.cz (dále jen "služba"). Naše Zásady ochrany osobních údajů upravují vaši návštěvu vzpforforeigners.cz a vysvětlují, jak to požadujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které vyplývají z vašeho používání naší Služby. Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování služeb. Používáním služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu se zásadami. Pokud nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich smluvních podmínkách. Naše smluvní podmínky (dále jen "podmínky") upravují veškeré používání naší Služby a spolu se Zásadami ochrany osobních údajů poskytují vaši smlouvu s námi (dále jen "smlouva"). 2. Definice SLUŽBA znamená webové stránky vzpforforeigners.cz provozované firmou Hamilton Hudson s.r.o. OSOBNÍMI ÚDAJI se rozumí údaje o žijící fyzické osobě, kterou lze z těchto údajů (nebo z a dalších těchto informací, které máme k dispozici nebo které se k nám mohou dostat) identifikovat. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE jsou údaje shromažďované automaticky buď generované používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránek). COOKIES jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení). SPRÁVCE ÚDAJŮ je fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně či s jinými osobami) určuje účely a způsob, jakým jsou nebo mají být zpracovávány jakékoli osobní údaje. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich údajů. ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ (NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB)

znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem správce údajů. Za účelem efektivnějšího zpracování vašich údajů můžeme využívat služeb různých poskytovatelů služeb. SUBJEKT ÚDAJŮ je jakákoli žijící fyzická osoba, která je subjektem osobních údajů. UŽIVATEL je fyzická osoba, která využívá naši Službu. Uživatel odpovídá Subjektu údajů, který je subjektem Osobních údajů. 3. Shromažďování a používání informací Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naši Službu. 4. Typy shromažďovaných údajů Osobní údaje Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby ("osobní údaje"). Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat: 0.1. E-mailovou adresu 0.2. Jméno a příjmení 0.3. Telefonní číslo 0.4. Adresa, země, stát, provincie, PSČ, město. 0.5. Pohlaví 0.6. Státní příslušnost 0.7. Číslo pasu 0.8. Datum narození 0.9. Soubory cookie a údaje o používání Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto sdělení od nás můžete odmítnout pomocí odkazu pro odhlášení. Údaje o používání Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím jakéhokoli zařízení ("údaje o používání"). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje. Pokud ke Službě přistupujete pomocí zařízení, mohou tyto údaje o používání zahrnovat informace, jako je typ používaného zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, IP adresa zařízení, operační systém zařízení, typ používaného internetového prohlížeče, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje. Údaje o poloze Můžeme používat a ukládat informace o vaší poloze, pokud nám k tomu dáte svolení ("Údaje o poloze"). Tyto údaje používáme k poskytování funkcí naší Služby, ke zlepšování a přizpůsobování naší Služby. Služby určování polohy můžete při používání naší Služby kdykoli povolit nebo zakázat prostřednictvím nastavení svého zařízení. Údaje ze sledovacích souborů cookie Ke sledování aktivity v naší Službě používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie a uchováváme určité informace. Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a ukládány do vašeho zařízení. Ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze našich služeb se používají také další sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty. Svému prohlížeči můžete dát pokyn k odmítnutí všech souborů cookie nebo k označení, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby. Příklady souborů cookie, které používáme: 0.1. Soubory cookie relace: K provozování naší Služby používáme soubory cookie relace. 0.2. Preferenční soubory cookie: Soubory cookie preferencí používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení. 0.3. Bezpečnostní soubory cookie: Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení. 0.4. Reklamní soubory cookie: Reklamní soubory cookie se používají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy. Další údaje Při používání našich služeb můžeme shromažďovat také následující údaje: pohlaví, věk, datum narození, místo narození, údaje z pasu, státní příslušnost, přihlášení v místě bydliště a aktuální adresa, telefonní číslo (pracovní, mobilní), údaje z dokladů o vzdělání, kvalifikaci, odborném školení, pracovní smlouvy, smlouvy o NDA, informace o prémiích a odměnách, informace o rodinném stavu, rodinných příslušnících, číslo sociálního pojištění (nebo jiné identifikační číslo daňového poplatníka), umístění kanceláře a další údaje. 5. Použití údajů Používá shromážděné údaje k různým účelům: 0.1. k poskytování a údržbě našich služeb; 0.2. abychom vás informovali o změnách v naší Službě; 0.3. abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete; 0.4. k poskytování zákaznické podpory; 0.5. ke shromažďování analýz nebo cenných informací, abychom mohli naši Službu zlepšovat; 0.6. ke sledování využívání naší Služby; 0.7. ke zjišťování, prevenci a řešení technických problémů; 0.8. k naplnění jakéhokoli jiného účelu, pro který nám je poskytnete; 0.9. k plnění našich povinností a vymáhání našich práv vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně vyúčtování a inkasa; 0.10. abychom vám poskytli oznámení o vašem účtu a/nebo předplatném, včetně oznámení o vypršení platnosti a prodloužení, e-mailových instrukcí atd; 0.11. abychom vám poskytovali novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat; 0.12. jakýmkoli jiným způsobem, který můžeme popsat, když nám tyto informace poskytnete; 0.13. za jakýmkoli jiným účelem s vaším souhlasem. 6. Uchovávání údajů Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad. Údaje o používání budeme uchovávat také pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu. 7. Přenos údajů Vaše údaje, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny - a uchovávány - na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce. Pokud se nacházíte mimo Evropu a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně Osobních údajů, přenášíme do Evropy a zpracováváme je tam. Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových údajů, představuje váš souhlas s tímto přenosem. Podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a žádný přenos vašich osobních údajů nebude uskutečněn do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací. 8. Zveřejnění údajů Osobní údaje, které shromáždíme nebo které nám poskytnete, můžeme zveřejnit: 0.1. Zveřejnění pro účely vymáhání práva. Za určitých okolností můžeme být povinni zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci. 0.2. Obchodní transakce. Pokud se my nebo naše dceřiné společnosti účastníme fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše Osobní údaje předány. 0.3. Jiné případy. Vaše údaje můžeme také zveřejnit: 0.3.1. našim dceřiným a přidruženým společnostem; 0.3.2. dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které využíváme k podpoře našeho podnikání; 0.3.3. k naplnění účelu, pro který je poskytujete; 0.3.4. za účelem umístění loga vaší společnosti na našich webových stránkách; 0.3.5. pro jakýkoli jiný účel, který nám sdělíte při poskytnutí informací; 0.3.6. s vaším souhlasem v jakýchkoli jiných případech; 0.3.7. pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné pro ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti, našich zákazníků nebo jiných osob. 9. Zabezpečení údajů Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. 10. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Pokud jste obyvatelem Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu osobních údajů, na která se vztahuje GDPR. Naším cílem je přijmout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, změnit, vymazat nebo omezit používání vašich osobních údajů. Pokud si přejete být informováni o tom, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, a pokud si přejete, aby byly z našich systémů odstraněny, napište nám prosím na adresu office@vzpforforeigners.cz. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu osobních údajů: 0.1. právo na přístup k údajům, které o vás máme, na jejich aktualizaci nebo vymazání; 0.2. právo na opravu. Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné; 0.3. právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; 0.4. právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů; 0.5. právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie vašich osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu; 0.6. právo odvolat souhlas. Máte rovněž právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas; Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti, než na takové žádosti odpovíme. Vezměte prosím na vědomí, že bez některých nezbytných údajů nemusíme být schopni Službu poskytnout. Máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP). 11. Vaše práva na ochranu údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí (CalOPPA) CalOPPA je první státní zákon v zemi, který vyžaduje, aby komerční webové stránky a online služby zveřejňovaly zásady ochrany osobních údajů. Působnost zákona sahá daleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby osoba nebo společnost ve Spojených státech (a pravděpodobně i na celém světě), která provozuje webové stránky shromažďující osobní údaje kalifornských spotřebitelů, zveřejnila na svých webových stránkách viditelně umístěné zásady ochrany osobních údajů, které přesně uvádějí shromažďované údaje a osoby, s nimiž jsou sdíleny, a aby tyto zásady dodržovala. Podle CalOPPA souhlasíme s následujícím: 0.1. uživatelé mohou navštěvovat naše stránky anonymně; 0.2. odkaz na naše zásady ochrany osobních údajů obsahuje slovo "Ochrana osobních údajů" a lze jej snadno nalézt na domovské stránce našich webových stránek; 0.3. uživatelé budou informováni o všech změnách zásad ochrany osobních údajů na naší stránce se zásadami ochrany osobních údajů; 0.4. uživatelé mají možnost změnit své osobní údaje zasláním e-mailu na adresu office@vzpforforeigners.cz. Naše zásady týkající se signálů "Nesledovat": Respektujeme signály "Do Not Track" a nesledujeme, nevkládáme soubory cookie ani nepoužíváme reklamu, pokud je v prohlížeči nastaven mechanismus "Do Not Track". Do Not Track je předvolba, kterou můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči a informovat tak webové stránky, že nechcete být sledováni. Funkci Do Not Track můžete povolit nebo zakázat na stránce Předvolby nebo Nastavení webového prohlížeče. 12. Vaše práva na ochranu údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo dozvědět se, jaké údaje o vás shromažďujeme, požádat o jejich vymazání a neprodávat (nesdílet) je. Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů, můžete vznést určité požadavky a požádat nás o to: 0.1. Jaké osobní údaje o vás máme. Pokud tuto žádost podáte, vrátíme vám ji: 0.0.1. Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili. 0.0.2. Kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme vaše osobní údaje. 0.0.3. Obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje vašich osobních údajů. 0.0.4. Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje. 0.0.5. Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili. 0.0.6. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme prodali, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, které jsme je prodali. Pokud jsme vaše osobní údaje neprodali, budeme vás o této skutečnosti informovat. 0.0.7. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme zveřejnili za obchodním účelem, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, které jsme je poskytli. Vezměte prosím na vědomí, že máte právo nás požádat o poskytnutí těchto informací maximálně dvakrát v průběhu dvanáctiměsíčního období. Při podání této žádosti mohou být poskytnuté informace omezeny na osobní údaje, které jsme o vás shromáždili v předchozích 12 měsících. 0.2. Vymazání vašich osobních údajů. Pokud podáte tuto žádost, vymažeme z našich záznamů osobní údaje, které o vás máme k datu vaší žádosti, a nařídíme všem poskytovatelům služeb, aby učinili totéž. V některých případech může být vymazání provedeno prostřednictvím zrušení identifikace informací. Pokud se rozhodnete své osobní údaje vymazat, je možné, že nebudete moci používat některé funkce, které ke svému fungování vyžadují vaše osobní údaje. 0.3. Přestat prodávat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám za žádným účelem. Vaše osobní údaje neprodáváme za peněžní protihodnotu. Za určitých okolností však může být předání osobních údajů třetí straně nebo v rámci naší rodiny společností bez peněžního plnění považováno za "prodej" podle kalifornského práva. Jste jediným vlastníkem svých osobních údajů a můžete kdykoli požádat o jejich zveřejnění nebo vymazání. Pokud podáte žádost o zastavení prodeje vašich osobních údajů, přestaneme takové převody provádět. Upozorňujeme, že pokud nás požádáte o vymazání nebo zastavení prodeje vašich údajů, může to mít vliv na vaše zkušenosti s námi a možná se nebudete moci účastnit některých programů nebo členských služeb, které ke svému fungování vyžadují používání vašich osobních údajů. V žádném případě vás však nebudeme diskriminovat za to, že uplatňujete svá práva. Chcete-li uplatnit svá výše popsaná práva na ochranu údajů v Kalifornii, zašlete svou žádost (žádosti) e-mailem na adresu: office@vzpforforeigners.cz. Na vaše výše popsaná práva na ochranu údajů se vztahuje zákon CCPA, což je zkratka pro kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů. Chcete-li se dozvědět více, navštivte oficiální kalifornské legislativní informační stránky. Zákon CCPA nabyl účinnosti dne 1. 1. 2020. 13. Poskytovatelé služeb Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, kteří usnadňují naši Službu (dále jen "Poskytovatelé služeb"), poskytují Službu naším jménem, provádějí služby související se Službou nebo nám pomáhají při analýze toho, jak je naše Služba využívána. Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům. 14. Analytika K monitorování a analýze používání naší Služby můžeme využívat služeb třetích stran. 15. Nástroje CI/CD K automatizaci procesu vývoje naší Služby můžeme využívat Poskytovatele služeb třetích stran. 16. Behaviorální remarketing Můžeme využívat služby remarketingu, abychom vám po návštěvě naší Služby poskytli reklamu na webových stránkách třetích stran. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich předchozích návštěv naší Služby. 17. Odkazy na jiné stránky Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost. 18. Ochrana osobních údajů dětí Naše služby nejsou určeny k používání dětmi mladšími 18 let (dále jen "dítě" nebo "děti"). Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od Dětí mladších 18 let. Pokud zjistíte, že nám Dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od Dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů. 19. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazného oznámení na naší službě, a to předtím, než změna vstoupí v platnost, a aktualizujeme "datum účinnosti" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce. 20. Kontaktujte nás Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím emailem: office@vzpforforeigners.cz.

VZPforForeigners je společnost dále uváděná jako licencovaná Českou národní bankou a ministerstvem finančních služeb státu New York ke zprostředkování veškerého komplexního zdravotního pojištění cizinců v České republice v dlouhé nebo zkrácené formě jak v jazyce, tak v rozsahu.

Závazky a povinné strany ke všem nabídkám zde obsaženým naleznete v podmínkách našich tří pojistných plánů zdravotního pojištění.

Zásady ochrany osobních údajů VZPforForeigners jako české zdravotní pojišťovny zahrnují směrnice a postupy týkající se VZPforForeigners Zdravotního pojištění cizinců. používání a zveřejňování informací o našich zákaznících a jednotlivcích, kteří navštíví naše webové stránky.

 

bottom of page