top of page
silver.jpg

Najít lékaře

My ve VZP víme, že najít lékaře, kterého potřebujete, je náročné. Zvlášť v cizí zemi, kde nemluvíte místním jazykem. Rozumíme vašim potřebám a tomu jak zajistit, aby návštěva lékaře byla co nejplynulejší. Vzhledem k tomu, že VZP má veřejné i soukromé zdravotní pojištění se dvěma samostatnými sítěmi poskytovatelů, zde je jejich poskytování služeb.

 

V případě neodkladné lékařské péče jděte přímo do nejbližší nemocnice. VZP hradí záchrannou službu. Volejte 155.

VZP je jediná zdravotní pojišťovna akceptované ve VŠECH nemocnicích v ČR.

Fakultní nemocnice Motol

Nemocnice Motol

Vyhrazené cizinecké oddělení Fakultní nemocnice Motol u hlavního vchodu v přízemí poskytuje služby pro cizince a je hrazeno VZP Informace o objednání lékařské prohlídky naleznete na jejích webových stránkách. Fakultní nemocnice Motol akceptuje veřejné i soukromé zdravotního pojištění VZP a má vyhrazené servisní centrum výhradně pro zahraniční pacienty, kteří si mohou naplánovat návštěvu lékaře ve svých ambulancích denně od 7:00 do 10 hodin. Pro více podrobností navštivte jejich webové stránky.

MHD: Metrem A na konečnou zastávku Nemocnice Motol

Motol Hospital

PVZP Soukromé pojištění

Soukromé pojištění PVZP Poskytuje 24hodinovou asistenční službu Eurocross Assistance, která komunikuje v několika jazycích.

 

Při hledání lékaře:

PŘED vyhledáním lékařské péče VŽDY VOLEJTE +420 296 841 333. Neuskutečněním tohoto hovoru může mít za následek zamítnutí nároků na léčebné výlohy!

Služba Eurocross Assistance naplánuje další dostupnou schůzku s lékařem nebo specialistou, kterého potřebujete. Předložte svůj průkaz soukromého zdravotního pojištění PVZP a sdělte jim, že vaším pojistitelem je Pojišt’ovna PVZP, kód pojištťovny #333“

Kartička pojištěnce PVZP
Kartička pojištěnce PVZP zadní strana

Veřejná pojišťovna VZP ČR

Veřejná pojišťovna VZP ČR NEPOSKYTUJE žádnou službu pro vyhledání lékaře.
Když potřebujete lékaře, NEVOLEJTE NA TOTO ANI JINÉ TELEFONNÍ ČÍSLO VZP.
Když potřebujete lékaře, nejlepší možností je vyhledat na těchto užitečných odkazech:
Anglicky mluvící lékaři v Praze
Expats.cz

Zavolejte nebo pošlete e-mail přímo do ordinace lékaře a naplánujte si schůzku. Nezapomeňte je informovat, že vaším pojistitelem je:

Veřejná zdravotní pojišťovna VZP ČR, kód společnosti #111.

Kartička pojištěnce VZP ČR
Kartička pojištěnce EHIC

Exkluzivní soukromé kliniky, které neakceptují VZP

Canadian Medical center
Poliklinika Na Národní
Nemocnice Mount Sinai

Náš autorizovaný zástupce má licenci v USA a nabízí mezinárodní plán Gold, který pokrývá VŠECHNA exkluzivní zdravotnická zařízení po celém světě.
Pro více informací prosím navštivte jejich webové stránky.
Zeptejte se na jejich 50% slevu pro držitele průkazu veřejné pojišťovny VZP ČR.

Předchozí podmínky jsou plně hrazeny Veřejnou pojišťovnou VZP ČR a jsou plně vyloučeny PVZP a všemi ostatními soukromými pojišťovnami.

Pokud máte soukromé pojištění a navštívíte lékaře a vaše lékařské ošetření bylo poskytnuto pro zdravotní stav, který byl Pre-Existující, bude vám ordinace lékaře účtována nebo vám bude fakturována později.

 
Léky na předpis jsou hrazeny na základě státem schváleného plánu úhrad. Procento, které zaplatíte, se liší podle léků na předpis, které kupujete. Některé léky jsou hrazeny plně a jiné nejsou hrazeny vůbec.

Před platbou vždy předložte v lékárně průkaz VZP ČR nebo PVZP.


 

bottom of page