Silver.jpg

Replace an ID Card

VZP Veřejné zdravotní pojištění

Pro výměnu ztraceného nebo odcizeného průkazu veřejného zdravotního pojištění VZP nevolejte na žádné telefonní číslo ani neposílejte e-maily protože zdravotní průkaz veřejného zdravotního pojištění lze vyměnit POUZE OSOBNĚ.

 

Do nejbližšího klientského centra VZP si s sebou přineste následující dokumenty

  • platný cestovní pas

  • průkaz povolení k pobytu 

  • nadcházející či předchozí smlouvu pracovní smlouvu

  • starý průkaz pojištěnce VZP

VZP soukromé zdravotní pojištění

Pro výměnu ztraceného nebo odcizeného průkazu soukromého zdravotního pojištění VZP nevolejte na žádné telefonní číslo, protože kartička soukromého zdravotního pojištění lze nahradit POUZE písemně.

 

Obraťte se prosím na svého autorizovaného soukromého prodejce VZP od kterého jste dostali e-mail 

s potvrzením platby Pojišťovny VZP.

Pokud jste si nezakoupili soukromé zdravotní pojištění VZP od autorizovaného agenta nebo pokud váš agent není k dispozici, kontaktujte: office@VZPforForeigners.cz
pro zažádání o náhradní průkaz pojištěnce. Zde si můžete rovnou zažádat o obnovení pojištění. Prosím, naskenujte a odešlete kopie svého
- Platného cestovního pasu

- Prošlý průkaz pojištěnce VZP, pokud jej máte k dispozici

- Potvrzení aktuálního pojištění, pokud je k dispozici

  • Facebook Social Icon
  • google
  • Vkontakte
HH round logo.png

VZP ČR, Public Health Insurance 
Code for Hospital and Clinics #111

Email:  info@vzp.cz
Phone: +420 952 222 222

Pojišťovna VZP, a.s. soukromé zdravotní pojištění Kód zdravotní pojišťovny 333

Email:  info@vzpforforeigners.cz
Phone: +420  222 254 442
U.S. Telefon   +1. 616-855-7670

Pojišťovna VZP, a.s. soukromé zdravotní pojištění Kód zdravotní pojišťovny 333

Email:  info@vzpforforeigners.cz
Phone: +420  222 254 442
U.S. Telefon   +1. 616-855-7670

vzp for foreigners white@3x.png

VZP ČR veřejné zdravotní pojištění 
Kód zdravotní pojišťovny 111

Email:  info@vzp.cz
Telefon: +420 952 222 222