top of page
Silver.jpg

Replace an ID Card

VZP Veřejné zdravotní pojištění

VZP@3x.png
EU Card@3x.png

Pro výměnu ztraceného nebo odcizeného průkazu veřejného zdravotního pojištění VZP nevolejte na žádné telefonní číslo ani neposílejte e-maily protože zdravotní průkaz veřejného zdravotního pojištění lze vyměnit POUZE OSOBNĚ.

 

Do nejbližšího klientského centra VZP si s sebou přineste následující dokumenty

  • platný cestovní pas

  • průkaz povolení k pobytu 

  • nadcházející či předchozí smlouvu pracovní smlouvu

  • starý průkaz pojištěnce VZP

VZP soukromé zdravotní pojištění

PVZP@3x.png
PVZP back@3x.png

Pro výměnu ztraceného nebo odcizeného průkazu soukromého zdravotního pojištění VZP nevolejte na žádné telefonní číslo, protože kartička soukromého zdravotního pojištění lze nahradit POUZE písemně.

 

Obraťte se prosím na svého autorizovaného soukromého prodejce VZP od kterého jste dostali e-mail 

s potvrzením platby Pojišťovny VZP.

Pokud jste si nezakoupili soukromé zdravotní pojištění VZP od autorizovaného agenta nebo pokud váš agent není k dispozici, kontaktujte: office@VZPforForeigners.cz
pro zažádání o náhradní průkaz pojištěnce. Zde si můžete rovnou zažádat o obnovení pojištění. Prosím, naskenujte a odešlete kopie svého
- Platného cestovního pasu

- Prošlý průkaz pojištěnce VZP, pokud jej máte k dispozici

- Potvrzení aktuálního pojištění, pokud je k dispozici

bottom of page